Opmærksomhed på dine følelser, erindringer, ydre påvirkninger og reaktioner

Vil du have hensigtsmæssige reaktioner og et sundere liv?

Få et meningsfyldt liv når du får klarhed over dine temaer og perspektiverne omkring dig.


Gestaltterapien er udviklet i USA og kom til Europa omkring 1970. Den tilbyder en holistisk tankegang, som betyder at observere mennesket som en helhed. Man skelner ikke mellem sjæl og legeme, men betragter hele organismen. Gestaltterapi skaber klarhed over klientens problem. Som hjælp til dette udtænker terapeuten hvad der spørges om og hvordan samt evt. hvilke modeller og tegninger der kan anvendes. Dette er terapeutiske teknikker og bygger på 3 ting:

  1. Et eksistentielt livssyn som går ud på, at terapeuten hjælper klienten til at opdage det værdifulde i livet, sådan at klienten kan handle ud fra det som er af værdi og ikke af værdi.
  2. En teori om hvordan mennesket bærer sig ad med at få behov dækket, hvilket er forudsætningen for overlevelse og evnen til at være i fysisk og psykisk balance. Dette er optimal organismisk selvregulering. Et dækket behov er i gestaltterapien en lukket gestalt.
  3. En systematisk måde hvor terapeuten med egne sanser oplever klienten og indsamler de oplysninger, som dukker op. Det kan være dele af klienten, klienten i sine omgivelser og hvordan klienten samspiller med andre mennesker, hvilket er fænomenologien. Terapeuten giver løbende klienten feedback, som kan være beskrivende og udelukkende fra sanseoplevelser, hvilket er er fænomenologisk feedback.

I terapien undersøges klientens evne til at dække behov og hvordan kontakten med andre mennesker er. Terapeuten er opmærksom på hvordan og om klienten mærker sine følelser, hvordan tanker og erindringer kommer til udtryk, hvordan ydre indtryk påvirker og hvordan klienten handler (reagerer).
I starten af terapien laves en kontrakt og klientens ønske undersøges. Der sættes et mål og afklares om der eks. er relationer som vil blive påvirket af forandringen. Dette er kontaktfuld kontraktering.


Målet

Gestaltterapiens mål er at øge klientens indsigt via awareness, som forudsætning for at tage de valg klienten ønsker at tage og handle derefter.


Muligheder

Gestaltterapi giver klienten mulighed for at blive opmærksom på det der er og der allerede vides, men ikke er opdaget endnu. Og vil med stor sandsynlighed give klienten øget opmærksomhed på behov og hvordan kontakten med andre mennesker er samt handlingerne (reaktionerne) heraf.


Begrænsninger

Gestaltterapi henvender sig ikke til mennesker med psykiske sygdomme. Ligeledes heller ikke til mennesker som har fået eller er født med hjerneskade. Terapeuten må ikke udstede medicin og tager ikke imod henvisninger fra det offentlige. Terapeuten må ikke rådgive omkring hvordan klienten skal føle, tænke, opleve og handle.

Gestalter

Ordet gestalt betyder helhed, form, figur eller skikkelse og er oprindelig et tysk ord.

”En gestalt refererer til en oplevet helhed, som ikke kan opdeles i mindre enheder uden at miste sin betydning” (f.eks. en musikstrofe eller en handlingssekvens).

Mennesket har en medfødt evne til at organisere sanseindtryk og oplevelser i helheder (gestalter) via perception og organiseringsprincipper, som er grundlaget for gestaltningsprocessen. Dette for at orientere sig og skabe mening og sammenhæng i livet. Skrevet med 3 ord: Meningsfuld sammensat helhed.


Relevant læsning:


Hvornår må man kalde sig psykoterapeut?

Ordet psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, så psykologer må gerne kalde sig psykoterapeuter, men omvendt må psykoterapeuter ikke kalde sig for psykologer. Hvad er forskellen på en psykoterapeut og en psykolog? Både en psykoterapeut og en psykolog behandler med samtaleterapi. Der er dog stor forskel på uddannelserne, da en psykoterapeut er uddannet til at tale med andre mennesker og har i uddannelsesforløbet haft en kombination af teori og praksis samtidig med mange timers egen-terapi og supervision. En psykolog har i uddannelsesforløbet typisk udelukkende haft teori.

Image
Kontakt mig

Du kan hurtigt og enkelt komme i kontakt med mig, ved at udfylde nedenstående felter.