Blog List

Når modstanden og det usagte bliver det styrende i organisationen

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Når modstanden og det usagte bliver det styrende i organisationen

Du kender sikkert begrebet, at gå som katten om den varme grød, som måske er genkendeligt på din arbejdsplads. Det usagte er blevet mere reglen end undtagelsen, og du står og balancerer i et ledelsesmæssigt dilemma. På den ene side higer du efter at kommunikere med dine medarbejdere, og på den anden side får du ikke gjort noget. Uanset hvor lidt vægt du har på håndvægtene, opleves de som de tungeste i verden. Modstanden bliver større og større og de forandringsprojekter, som du skal eksekvere på, trækker ud eller lykkes slet ikke. 

Som leder har du ansvar for at tingene lykkes, hvilket indebærer at eksekvere på strategi og involvere dine medarbejdere. På mange måder er det måske svært for dig at være i den rolle, selvom du altid har haft et ønske om at være leder. Du kender måske ikke den brændende platform, som er afgørende for at dine forandringsprojekter bliver til, og savner at kunne forstår kollegaerne og deres reaktioner.

26.11.2021 Blogindlæg hos Rosendahl Terapi som handler om at blive en stærk og attraktiv leder

 Værdier, systemer og forforståelser

Hvis der er 100 medarbejdere ansat i virksomheden, går der 100 opdragelser rundt på kryds og tværs mellem hinanden. Hver medarbejder har sine værdier og det skal skabe en synergi med virksomhedens. Noget er til forhandling og andet er ikke og hvis man kan mødes, er det fantastisk. Virksomheden er et system. I dette system er der systemer i form af afdelinger og grupperinger og ikke mindst hver medarbejders personlige system. For at komplicere det endnu mere, kommer hver medarbejder kommer med sit syn på verden, og oplever tingene forskelligt. Hvis du siger ordet æble, vil hver medarbejder have sin forforståelse på hvordan et æble ser ud. Nogle vil se et rødt, andre et gult eller et grønt. Hånden på hjertet: der er ikke noget at sige til, at du som leder kan have det svært. Om du er topleder, mellemleder, teamleder, værkfører eller projektleder, står du i et evigt dilemma. På den ene side skal virksomheden tjene penge og være konkurrencedygtig på markedet, og på den anden side, skal du tage hensyn til hver eneste medarbejder.

 

Kommunikation

Vi kan ikke - ikke kommunikere hvilket betyder, at attitude altså ikke er en privatsag. Om du siger noget, ikke siger noget, hvordan du siger det, om du fornemmer eller sanser noget er alt sammen kommunikation. Som mennesker er vi på hele tiden og det gælder også på arbejdspladsen. En gylden regel er, at hvis kommunikationen foregår klar, tydelig, præcis og med respekt og ligeværdighed, så går det ikke helt galt. Også beskrevet som voksen i transaktionsanalysen. Der er skrevet ufattelig meget teori om kommunikation, både verbalt og nonverbalt, og som leder skal du finde din stil, som gør dig, dine medarbejder og virksomheden gode og stærke sammen.

 

Modstand

De nævnte håndvægte i indledningen til dette blogindlæg er en fin beskrivelse af når noget bliver så svært, tungt og en del af kulturen, at det ikke er hensigtsmæssigt og konstruktivt for virksomheden. Modstand er et begreb der arbejdes med indenfor psykoterapeutiske termer og er en del af vores personlighed. Som leder bør du være opmærksom på netop dette, fordi modstand har indflydelse på hvordan både du og dine medarbejdere er motiverede og skaber succes i virksomheden. Det lyder nemt og det er det ikke altid ikke, men som leder bør du have selvstøtte til at gå med modstanden, når dine medarbejdere har det svært. Det er paradoksalt og du vil opdage, at det er her forandringerne sker. Har du modstand på at gå med dine medarbejderes modstand er det netop, at den og det usagte bliver det styrende i organisationen. Flere ledere der har gennemført mit kursus Ledelse af mindset fortæller, at de troede de skulle arbejde en masse med andres modstand, men at det gik op for dem, at arbejdet med deres egen modstand skabte succes med forandringsprojekter og ikke mindst hos medarbejderne.

 

Velkommen hos Rosendahl Terapi

Jeg glæder mig til at støtte dig i din udvikling på vej til at blive en stærk og attraktiv leder.

Kærligst

Lisbet Rosendahl

26.11.2021 Blogindlæg hos Rosendahl Terapi som handler om at blive en stærk og attraktiv leder