Blog List

Kærlighed ved første blik

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Kærlighed ved første blik

Længe før du træder ind ad døren hos din psykoterapeut, har du med sandsynlighed gjort dig mange overvejelser. Du har måske hørt eller læst om hende og allerede der, sker der en tilknytning, som slet ikke er til hende men fantasien om hende. 

Da du første gang tænker på at søge hjælp om din udfordring, som har plaget dig i lang tid, og nu endelig træffer valget, har du på en måde allerede indgået en forhåndskontrakt med din psykoterapeut. Du har måske en fantasi om, at nu har du endelig fundet hende, som du kan dele din hjælpeløshed til og som fikser din udfordring.

24.08.2021 Blogindlæg hos Rosendahl Terapi som handler om den tanker, fantasier og idéer inden den første session mellem psykoterapeuten og klienten

Kærlighed ved første blik

Det er måske ikke helt rammende at kalde det kærlighed ved første blik, men alligevel meningsfuldt. Når jeg modtager mine klienter ved jeg, at mange har gået lang tid, inden de får modet til at bestille tid til en session. De har alt for længe været kede af det, angste og måske vrede, der viser sig som uhensigtsmæssige reaktioner og som bestemt ikke er sunde for hverken dem eller deres relationer. Det har sat sine spor og sundhedsmæssigt viser det sig efterhånden som kropslig smerte, manglende energi og motivation, hudproblemer, ned-bidte negle, tørt hår som falder af i store totter og endelig sorte rander under øjnene pga. manglende søvn. Livet er på en eller anden måde i forfald. Endelig har de fundet hende som lytter til dem, har nærhed sammen med dem eller respekterer dem. De har på forhånd et håb om, at jeg kan hjælpe dem af med deres smerte og gøre det nemmere for dem at være social med kammeraterne, redde deres ægteskab eller blive en bedre leder. Omvendt kan de også være plaget af mistro samtidig med, at der er et lille bitte håb om at de endelig har fundet hjælpen.

 

Den første session

Når klienten kommer første gang, bruger jeg typisk tid på at undersøge hvilke håb og overvejelser, der har været sammen beslutningen om, at gå til psykoterapi. Denne undersøgelse og relationen og kemien mellem os er afgørende for udbytte af terapien. Inden første session starter, beder jeg klienten om at udfylde et trivselsskema og efter sessionen et evalueringsskema. Det finder jeg vigtigt, for at følge klientens udvikling og ikke mindst klientens tilfredshed med mig.

 

Hvorfor ikke bare vælge en god veninde at tale med?

Veninder, venner og familiemedlemmer er nære relationer, som man bør være ligeværdige sammen med. Et forhold hvor man er i en symmetri. Man mødes i værdier, deler sorger og glæder, følges i livet og sparrer med hinanden. Skal man betro sig til nære relationer og frilægge sig i en væsentlig grad, indtræder man faktisk i et ikke-symmetrisk forhold, hvilket i længden vil være nedværdigende. Ligeværdigheden er altså ikke længere til stede.

Det er derfor ikke uden grund, at man bør opsøge en psykoterapeut til at få klarhed over en udfordring, noget svært og noget der fylder.
Rollerne i terapirummet er fordelt mellem mig som hjælp-giver og klienten som hjælp-tager. En af mine opgaver er at gøre mig selv uafhængig og klienten selvstændig.
 

 

Velkommen hos Rosendahl Terapi

Jeg glæder mig til at støtte dig i din udvikling på vej til at få det bedste udbytte af dine teenageår, skabe balance i dit liv og blive en stærk og attraktiv leder.

Kærligst

Lisbet Rosendahl

24.08.2021 Blogindlæg hos Rosendahl Terapi som handler om den første session mellem psykoterapeuten og klienten_2